Red70centimeter
Hoe nu verder met de 70cm.?

Hoe nu verder met de 70cm.?

Gepost door pss0ft op 21 dec : 10:24
Het volgende las ik op de WebSite HamNieuws. Het artikel volgt hieronder voorzien van commentaar van mij.

Het persbericht dat uitgegaan is van Agentschap Telecom houdt de gemoederen bij veel zendamateurs bezig. Een storingsklacht van een individuele zendamateur is dermate geëscaleerd, dat de overige 14.000 zendamateurs er nu mogelijk hinder van gaan ondervinden. De laatste paragraaf, en dan met name de laatste regel, zorgt voor veel ophef bij zendamateurs. Agentschap Telecom kondigt namelijk aan of de primaire status van zendamateurs binnen de ISM-band op 70cm nog wel kan blijven voortbestaan.

Bij het vrijgeven van ISM-banden, voor het eerst genoemd in de verslagen van een ITU-vergadering in 1947, wel nagedacht over de allocatie en medegebruikers. Zo moet apparatuur tot in hoge mate immuun zijn voor verstoringen van primaire gebruikers. Dit houdt echter niet in dat er ooit rekening mee gehouden is met een medegebruiker die – al dan niet bewust – vrijwel 24/7 ATV-uitzendingen maakt op de 70cm band, gemoduleerd in AM. Met een centerfrequentie van 434.250 MHz (autosleutels voor o.a. Volvo) ligt deze erg dicht bij de veelal gebruikte frequentie 433.920 MHz, dat door vrijwel alle overige fabrikanten gebruikt wordt.

Men had inderdaad in 1947 niet kunnen voorzien, dat al jaren geleden de LPD's en andere toepassingen zouden worden toegelaten op een deel van de 70cm. band met een status die niet echt duidelijk te noemen valt. Het AT had deze ellende kunnen voorkomen door deze toepassingen ergens anders onder te brengen.

Hamnieuws beschikt op het moment van schrijven niet over een overzicht van alle storingen door en aan de zogenoemde LPD-apparatuur. Agentschap Telecom heeft op haar website een speciale pagina ingericht om gebruikers van apparatuur te informeren over verstoringen en hoe deze zelf op te lossen. Het woord radiozendamateur komt nergens op deze pagina voor. Het is daarom aan te nemen dat het aantal storingen veroorzaakt door zendamateurs op een hand te tellen is over de afgelopen jaren. Het is ook aanneembaar dat het aantal klachten van zendamateurs over ISM-toepassingen minimaal zal zijn gezien het zeer geringe vermogen van maximaal 10 milliwatt ERP.

Zendamateurs zullen niet vaak een klacht indienen over LPD (en andere storende apparaten), want het formele karakter van zo'n klacht en de indruk dat zo'n klacht toch niets opleverd zal menig amateur ontmoedigen hierover een klacht aanhangig te maken bij het AT.

De vraag is hoe we – zendamateurs, verenigingen en toezichthouder – verder moeten. Een individuele klacht kan en mag nooit de basis zijn om de primaire status van (een deel van) de 70cm band ter discussie ter stellen. Mijn inziens heeft Agentschap Telecom in de zaak Bergschenhoek juist gehandeld door de zendamateur te verzoeken de verstorende uitzendingen te staken, waarbij meteen een maatregel aangekondigd wordt met een (algeheel) zendverbod wanneer dit niet gedaan wordt. Feitelijk komt het op hetzelfde neer, al kan tegen een vrijwillige maatregel nooit beroep ingesteld worden.

Deze MENING onderstreep ik niet. Feitelijk is het enige argument het maatschappelijke belang om deze amateur een zendverbod op te leggen. Hoe groot is dit maatschappelijk belang? Het te lui zijn om een garage deur met de hand dicht te moeten doen? Hoe kan je het verkopen om iemand met de primaire status een zendverbod op te leggen ten opzichte van iets wat nog lager staat in de rangorde dan een secundaire gebruiker?

Binnen het ISM-banddeel op de 70cm band, lopend van 433.050 tot 434.790 MHz, is weinig activiteit van zendamateurs waar te nemen, anders dan enkele simplex uitzendingen. Zo heeft ook Agentschap Telecom geconcludeerd en ter kennis gebracht middels een presentatie tijdens het voorlaatste Amateur Overleg aan de verenigingen. De vraag is echter wel, juist nu, waarom die mededeling gedaan is. Uit het verslag is dit helaas niet op te maken. De enige activiteit die plaatsvind binnen het genoemde banddeel is Amateur TeleVisie, vrijwel uitsluitend verzorgd door Novice amateurs omdat zij geen andere banden hebben waar deze mogelijkheid bestaat.

Weinig gebruik? Hoe komt dat nou eigenlijk? LPD en andere rommel zitten daar ons te storen. De 70cm. heeft de status daar van storing en nog eens storing. Van gemalen voor het water tot hoofdtelefoons. Hoezo weinig gebruik?

In België is wel nagedacht over dit probleem. Het is houders van een basisvergunning niet toegestaan ATV-uitzendingen te verzorgen. De basisvergunning deed zijn intrede ook na de start van de analoge ATV uitzendingen, anders dan in Nederland waar ATV voor Novices op 70cm eigenlijk pas van grond kwam nadat ISM-allocaties al gemaakt waren. Wellicht zou dit ook de oplossing zijn voor Nederland. Zo houden zendamateurs de primaire status en worden verstoringen aan ISM-gebruikers voorkomen. Novices hebben echter wel een probleem: de modulatiesoort in zijn geheel vervalt. Ter compensatie zou de 23cm band open gesteld kunnen worden voor uitsluitend ATV. Gezien de beschikbare bandbreedte leent deze band zich wel voor het doen van ATV-experimenten. Daarbij is de modulatie ook nog eens in FM in plaats van AM, waardoor verstoringen minimaal zijn.

Ja, de poldertoepassing. Verplaatst de boel maar en het probleem is opgelost. Zoiets van 'voortaan mag men ook door rood rijden en het probleem is hierdoor opgelost'. Nee... zelfs het AT moet zich eens achter de oren krabben hoe men een tertaire dienst voorrang geeft boven een primaire dienst. En het is een erg beschamende oplossing om iets wat al heel lang deze band in gebruik heeft, dan deze band te ontnemen. Ik voel hierin een hoge mate van onrechtvaardigheid.

De 23cm band is in Nederland op primaire basis toegekend aan radiozendamateurs en loopt van 1240 tot 1300 MHz. Voor analoge ATV zijn voldoende kits beschikbaar om eenvoudig een goede en degelijke zender te bouwen. Hetzelfde geldt ook voor digitale TV (DVB-S, DVB-T). Medegebruikers van de 23cm band zijn onder andere de navigatie-systemen GPS, GLONASS en GALILEO, al dan niet via GNSS-repeaters. Ook het KNMI mag deze band gebruiken voor haar doppler radar in Den Helder en De Bilt (binnenkort Neerijnen) alsook het Ministerie van Defensie. Zendamateurs hebben echter, voor wat het nog waard is, de primaire status. Novices kunnen dus, al dan niet ondersteund door ervaren bouwers die in het bezit zijn van degelijke meetapparatuur vanuit de verenigingen, naar hartenlust experimenteren zonder verstoringen te veroorzaken.

Mocht de 23cm band geen optie zijn, dan zal een bandbreedtebeperking op de 70cm band dat wel kunnen zijn, waardoor analoge ATV niet meer toegestaan wordt. Digitale alternatieven komen meer beschikbaar en deze kunnen ingezet worden buiten het ISM-spectrum wanneer de bandbreedte beperkt wordt tot 2 MHz. Vervelend voor een kleine groep gebruikers, maar de redding voor een nog veel grotere groep. Immers, veel toepassingen in de 70cm band kunnen moeilijk tot niet uitwijken naar andere frequenties. Denk aan de satelliet toepassingen, maar ook binnen de 2-meter band is onvoldoende spectrum om alle Digital Voice repeaters te huisvesten. Laat staan de analoge (bovenregionale) repeaters…


Als zendamateur slaat deze man volledig de plank mis. Behoort hij wel tot ons ras van zendamateurs? Ik hoor alleen maar inlever geluiden van deze man. Werkt hij soms bij het AT? Het juist al zo vreemd dat wij ook al de 23cm. moeten delen met andere gebruikers. Zomaar... zonder overleg. En dat terwijl ook daar iets hoger of lager vast wel een paar MHz. over is voor dit soort toepassingen. Verplaats de boel maar... Beperk onze rechten maar. Man wordt eens wakker. Ook jij bent een zendamateur en je wil zomaar de boel weggeven.

Een andere optie is natuurlijk zendamateurs een secundaire status geven. Maar een gevolg hiervan zal zijn dat de 70cm band in de toekomst nog wel eens kon krimpen. In veel andere Europese landen zijn delen van deze band al vergunt aan commerciële gebruikers. Laten we daarom met z’n allen eens helder kijken naar goede mogelijkheden in om dit mooie stukje spectrum in de toekomst te behouden voor zendamateurs. Behoudt van de 70cm band, houdt ook in dat er een geen tonnen aan investeringen in D-star, DMR en repeater netwerken niet voor niets zijn geweest.

Wakker worden!!! Feitelijk zijn wij al 2MHz. kwijt aan DGPS!!! Ik roep op tot strijd! Dwing de verenigingen de strijd aan te gaan met het AT. Doen wij dat niet, dan wordt er steeds meer van ons afgepakt. En formeel gezien moet ook het AT ons met respect behandelen en zich aan de regels houden. Dit houdt niet in de regels te veranderen in hun voordeel.

Randy / PH4X


printervriendelijk genereer een pdf van dit bericht
< <0