Red70centimeter

Website VRZA

7 augustus - Nogmaals ATOF en DGPS en wat anderen ervan denken

Niet alle zendamateurs zijn op de hoogte van wat er speelt rondom het gebruik van het bovenste deel van de 70cm-band. Kortweg komt het hierop neer, dat Agentschap Telecom geen vergunningen meer verleent voor het het onbemand frequentiegebruik in dit bandsegment en in plaats daarvan de 438-440 MHz toewijst aan de Radiolocatiedienst, meer in het bijzonder voor DGPS (Differential Global Positioning System).


Dit nu schijnt op gespannen voet te staan met afspraken die hierover in internationaal verband zijn gemaakt. Niet alleen VRZA en VERON zijn het op dit punt oneens met het AT-beleid en ondernemen daartegen actie (zie Reactie VRZA op beleidsnotitie ATOF hieronder en het bericht op de website van de VERON), ook de organisaties van radioamateurs in de landen om ons heen staan op hun achterste benen.


Hieronder achtereenvolgens koppelingen naar:
  • - het bericht "Wijziging radiolocatie radiozendamateurs" op de website van Agentschap Telecom;
  • - een artikel uit het VRA-blad "Informatief" van onze Vlaamse vrienden; na een stukje over de "historische vergadering" tussen VERON en VRZA, geplaatst onder de titel "Nederland... positief", ook een stevig neergezette mening onder de kop "Nog Nederland maar... negatief";
  • - niet minder duidelijk is de Belgische UBA in een artikel getiteld "Storingen in de 70 cm-band veroorzaakt door DGPS-uitzendingen uit Nederland".7 augustus 2009 - Reactie VRZA op beleidsnotitie ATOF

De VRZA is niet akkoord met het huidige concept van de Beleidsnotitie Vergunningen Onbemand Frequentiegebruik Radiozendamateurs en stelt voor om samen met de VERON en AT te zoeken naar een oplossing.
De VRZA stelt de volgende oplossing voor:

  • 1. Het toekennen van een segment buiten de amateur-banden aan DGPS-systemen.
  • 2. De primaire toekenning van de 70 cm band gelijk trekken aan de ons omringende landen.

Van de Website van de VRZA