Red70centimeter

LPD's in de Electron van mei 1997

Onderstaande vond ik in de Electron van mei 1997. Lees en huiver hoe de RDR (nu Agentschap Telecom) er niet vies van is om de amateur wereld te chanteren. Ik zal dit bericht ook plaatsen in het forum om een gezonde discussie op gang te brengen.


LPD's in de 70cm band

Het gebruik van Short Range Devices in het algemeen, waaronder de LPD's op basis van de ETSI norm en de ISM problemen wordt nader besproken. Volgens de RDR zijn er veel problemen. Als amateurs klachten hebben over storing door gebruik van deze apparaten zou het gebruik ervan eigenlijk moeten stoppen, maar dat is een fictie. De afdeling Frequentie Management groep van de RDR bekijkt hoe de druk verlicht kan worden. In de laatste vergadering is dit aan de orde geweest.

Bekeken wordt of elders in het frequentiegebied 440-450Mhz enkele kanalen in een 12,5 Khz raster toegewezen kunnen worden voor short-range businessradio. De reeds aanwezige radiotelefonen kunnen echter niet van de 433 Mhz worden verwijderd. De ETSI norm maakt ze namelijk mogelijk. De overheid kan de amateur geen bescherming bieden, maar moet dit wel. Als amateurs klagen over de SRD's is er op termijn geen andere keus dan de status van de amateurs in dit frequentiegebied te heroverwegen. Klachten over LPD's worden niet in behandeling genomen; het publiek weet van niets en kan ook niet uitwijken. Klachten over illegaal gebruik worden wèl behandeld. Volgens de ETSI norm mag de antenne wel afschroefbaar zijn. Als een externe antenne wordt gebruikt of modificaties zijn aangebracht of lineairs worden toegepast wordt een klacht van amateurs in behandeling genomen.

Draadloze overdracht van audiosignalen is een groot probleem; andere mogelijkheden zijn er eerst boven 2,5 Ghz. RDR werkt aan alternatieve, maar het probleem zal daarmee niet over zijn. Acties van amateurs zullen contraproductief zijn. Gewaarschuwd wordt dat de publiciteit zich dan tegen de amateurs zal keren.

Conclusie:
De druk kan misschien wat worden verlicht, maar we krijgen de SRD's voorlopig niet weg van 433 Mhz en we zullen er daarom mee moeten leren leven.

Mag een amateur met een LPD gebruiker een verbinding maken?
De RDR stelt: Voor een LPD gebruiker gelden geen machtigingsvoorschriften. De LPD'er is bevoegd met amateurs te werken. Amateurs zijn ook bevoegd met LPD'ers te werken maar moeten daarbij de machtigingsvoorschriften naleven. In-band relaisstations mogen LPD'ers relayeren. Verder zijn ook crossband verbindingen met 27 Mhz toegestaan.