Red70centimeter

Amateur Overleg 7 oktober 2009 - UBA site

Op 7 oktober laatstleden was er "amateuroverleg" tussen het Nederlandse "Agentschap Telecom" en de VERON en VRZA. Dit werd gerapporteerd door een deelnemer:

"Het door de VERON ingediende voorstel om het DGPS-probleem op te lossen is door het Agentschap Telecom positief ontvangen en als zeer constructief beoordeeld. De wil om het voorstel te implementeren is bij AT zeker aanwezig. Die implementatiefase kan eerst aanvangen als het gewijzigde Nationale Frequentieplan is vastgesteld en in de staatscourant is gepubliceerd.

Ik verwacht dat daarmee nog enkele maanden zijn gemoeid, inclusief de goedkeuring van de EC in Brussel en richt me daarbij op 1 januari a.s. Dit lijkt dus goed nieuws voor radioamateurs, zowel in PA als in DL en ON. Hopelijk word de vrijmaking van 438 tot 440 MHz voor onbemande radioamateurstations, ook in PA, nu vlug verwezenlijkt."