Red70centimeter

DGPS veroorzaakt ernstige storing

Sinds enkele jaren verleent het Agentschap Telecom vergunningen voor het gebruik van DGPS-zenders in het bovenste segment van de 70 cm-band. Deze zenders veroorzaken een ernstige verstoring van de uitzendingen van de amateurdienst in de band 438-440 MHz. Vooral in de ons omringende landen België en Duitsland wordt dit gedeelte van de band veelvuldig als uitgangsfrequentie voor zowel FM-repeaters als relaisstations voor digitale spraak gebruikt.


De VERON is reeds vele maanden met AT in overleg om tot een meer aanvaardbare oplossing te komen. De meningen lopen daarbij sterk uiteen. In tegenstelling tot het Agentschap Telecom is de VERON van oordeel dat een Differential Global Positioning System (DGPS) niet als toepassing van de radiolocatiedienst mag worden gezien, maar, in overeenstemming met de internationaal geldende definities, als aardgebonden component van een satellietnavigatiesysteem moet worden beschouwd. Voor zo'n toepassing is daarom in de band 438-440 MHz geen ruimte.

Tijdens de recent gehouden HAM-RADIO in Friedrichshafen heeft de VERON met DARC en UBA over deze zaak gesproken. De beide buitenlandse amateurverenigingen delen het VERON-standpunt en verklaarden zich bereid dat standpunt bij de Duitse en Belgische administratie te verdedigen.

Groepen zendamateurs hebben inmiddels bij verschillende Tweede-Kamerfracties hun ongenoegen geuit. Zij wijzen daarbij o.a. op het innovatieve karakter van de experimenten die radiozendamateurs uitvoeren. Een zaak die zeker het ministerie van Economische zaken toch aan het hart moet gaan!! De VERON ondersteunt deze pleidooien en vertrouwt erop dat het ministerie van EZ zal inzien dat het Agentschap Telecom in de DGPS-kwestie op de verkeerde golflengte opereert.

Zie ook:
www.agentschap-telecom.nl/nieuws/Pages/Wijzigingfrequentiegebruikradiozendamateurs.aspx

En ook:
www.uba.be/nl/actueel/flash/storingen-de-70-cm-band-veroorzaakt-door-dgps-uitzendingen-uit-nederland