Red70centimeter

DGPS en onze 70cm band

Overgenomen van de website van het Bar-net een artikel geschreven door PE5PVB op 11 juni 2009:

Uit het amateuroverleg:
Dhr. A. Ballast meldt dat momenteel het ATOF-beleidsdocument wordt aangepast. De verwachting is dat het rond de zomervakantie voltooid zal zijn. Door uitbreiding van het aantal DGPS-toepassingen in het banddeel 438 – 440 MHz dienen storingen zo beperkt mogelijk te blijven. De repeaters zullen zoveel mogelijk onder de 438 MHz worden gepland en de DGPS toepassingen tussen 438 en de 440 MHz. Voor dit deel van de band geldt dat DGPS een primaire status heeft en de Amateurdienst heeft een secundaire status. Nu er meer DGPS toepassingen komen is de kans op storing voor en door de amateurs groter geworden. Een repeater op bv. 439 MHz zal niet meer worden toegestaan. De ATV audiofrequentie zal worden vrijgehouden door het agentschap.

Wat is DGPS:
DGPS is een aanvulling op GPS. Hierdoor wordt plaatsbepaling nauwkeuriger. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt in de landbouw.

Vreemde zaken:
  • - Blijkbaar heeft het Agentschap Telecom de vergunningen voor DGPS opstellingen afgegeven zonder internationale coördinatie met Duitsland en België.
  • - In vrijwel elk Europees land is DGPS ingedeeld in het segment 440-470MHz.
  • - Nederland is vrijwel het enige land waarin radiozendamateurs een secundaire status hebben in het segment 436-440MHz.
  • - Agentschap Telecom gaat haar collega's in België en Duitsland verzoeken het gebruik van 438-440MHz voor onbemande stations aan banden te leggen (volgens Belgische bronnen zelfs onder grote druk)
  • - De verenigingen VERON en VRZA houden zich tot op heden erg stil rondom deze ontwikkelingen. Dit terwijl er in Duitsland en België een flinke discussie is losgebarsten. Ook op de Hamradio in Friedrichshafen zal deze ontwikkeling de nodige aandacht krijgen.
  • - Het genoemde bandsegment wordt veel gebruikt voor Packetradio, D-star, bemande repeaters, noodcommunicatie (in België staat er een groot netwerk met noodnet repeaters welke bij rampen kunnen worden gebruikt.) In Duitsland zijn de meeste repeaters ingedeeld in dit bandsegment. Ook experimenten op het gebied van DATV worden veel uitgevoerd in dit gedeelte.


Berichtgeving:
Zoals eerder aangegeven is hierover niets terug te vinden vanuit de verenigingen, zelfs geen nieuwsbericht op de website. Er zijn enkele individuele acties gaande van zendamateurs welke de politieke partijen om opheldering vragen, echter tot op heden zonder resultaat. Er loopt een topic in het forum zendamateur.com.

België:
Op de website Dstar Vlaanderen:

Laat van je horen en zorg ervoor dat de Nederlandse politici weet hebben van wat er met 2 MHz van de 70cm band te gebeuren staat. Mail onderstaande Dames en Heren want op 18 juni hebben ze een meeting met het AT. Laat weten dat het onaanvaardbaar is dat er zonder enig overleg met België eenzijdig frequenties in gebruik genomen worden voor DGPS. Uitzendingen in de 70cm band die een grensoverschrijdend karakter hebben. In Belgie is dit gedeelte voor radioamateurs primair en Nederland secundair. Deze DGPS signalen zullen in Duitsland en België D-Star- en analoge repeaters storen, zelfs repeaters van noodnetten en zelfs het amateur satellietverkeer kan verstoord worden. Voor het AT is dit allemaal niet belangrijk en overleg met de buurlanden is niet nodig ! DGPS mag geld opleveren, dat is niet het punt. Maar aub niét in de 70cm amateur band ! DGPS kan zonder probleem op een andere plek in het UHF spectrum: héél Europa doet dit, Nederland echter niet. Mail deze politici en maak ze bewust van de absurde houding van het AT. En vraag ze met aandrang het AT te laten afzien van dit plan!

en:

... aan het te commercialiseren RTK-GPS systeem. Dat is een erg naukeurig GPS correctie systeem voor onder andere landbouwmachines. De band 438-440 Mhz zal heel snel bezet worden door deze systemen. Repeaters in Nederland zullen compleet verbannen worden uit dat bandsegment. Analoge uitzending kan nog wel maar mogen RTK-GPS niet storen : niet doen dus. Echter, hierdoor kunnen vrijwel alle 70cm repeaters in Belgie en Duitsland gestoord worden door deze Nederlandse RTK-GPS systemen. Voor het omgekeerde heeft het AT geen oor: een voorstel van Belgie om gebruik te maken van andere frequenties blijkt niet eens bespreekbaar. Het IARU bandplan heeft in deze optiek geen waarde voor het AT. Erger nog het AT wil Belgie en Duitsland aansporen om ook daar beperkingen door te voeren in het segment 438-440 Mhz. Nederland is het enige land in Regio 1 dat RTK-GPS verkeer wil in de amateur banden. Het is onaanvaardbaar dat Nederland eenzijdig en zonder respect voor dialoog zal bepalen wat er in de lucht komt in België en Duitsland.

Duitsland:
Op de website van de DARC:

Die niederländische Telecom Agentur (www.agentschap-telecom.nl) hat einseitig und ohne jegliche europäische Koordinierung den Frequenzbereich 438 bis 440 MHz für DGPS-Anwendungen zugeteilt. In den Niederlanden ist der Bereich 436-440 MHz nur sekundär dem Amateurfunk zugewiesen. Als Primärnutzungen sind unter anderem laut Datenbank, Land Mobile und Radio Location vorgesehen ( tinyurl.com/nny36a ). Hier besteht Kollisionspotenzial mit dem in DL primär zugewiesenen 70-cm-Amateurfunkband von 430 bis 440 MHz. Der Referent des DARC-Referates VHF-/UHF-/SHF-Technik, Jochen Berns, DL1YBL, hat das Problem bereits im November auf der IARU-Tagung in Cavtat/Kroatien mit den Vertretern der Niederländischen Regulierungsbehörde diskutiert.

Konsenz: Aufgrund der langjährigen Zuteilung der Relaisfunkstellen im 70-cm-Band genießt der Amateurfunkdienst in DL Bestandsschutz. Die nationale Amateurfunkzuteilung im Bereich 430-440 MHz in DL ist IARU-konform. Jede individuelle Amateurfunkstation hat in DL das Recht, gemäß Amateurfunkverordnung und IARU-Bandplan im Bereich 438-440 MHz Betrieb zu machen. Auf der Messe HAM RADIO ist ein Treffen zwischen der Bundesnetzagentur sowie den belgischen und niederländischen Funkamateuren geplant, bei dem es um die Definition von Schutzabständen für DGPS-Systeme gehen soll, die von deren Betreibern künftig eingehalten werden müssen. Für solche Fälle gibt es die so genannte Berliner Vereinbarung, in der sich auch die Niederlande verpflichtet haben, Kollisionen mit den Nachbarländern zu vermeiden und koordiniert Grenzwerte an den Grenzen einzuhalten. Die BNetzA hat dazu eine offizielle Stellungnahme erarbeitet. Das Differential Global Positioning System (DGPS) ist ein ein System zur Steigerung der Genauigkeit von GPS-Navigation. Dazu werden im genannten Frequenzbereich Korrekturdaten ausgestrahlt, z.B. um landwirtschaftliche Maschinen metergenau zu positionieren. Die Systeme werden kommerziell genutzt. In anderen Ländern benutzt man den Bereich zwischen 440-470 MHz, und geht somit dem Amateurfunkdienst aus dem weg. Einige dieser DGPS-Systeme senden jedoch bereits im Grenzgebiet Belgien/Deutschland, ohne vorherige Koordinierung mit den zuständigen Behörden. Ausführliche Informationen haben die Radioamateure der Belgischen Ostkantone auf ihrer Webseite unter www.rbo.be/dgps.htm veröffentlicht.


Het artikel is hier te vinden op de website van 'het-bar-net'.